Изграждане на сгради от метални конструкции с различни функции – производствени, логистични и складови бази, заводи, фабрики, цехове, плюсови и минусови камери за хранително-вкусова промишленост. Това включва реконструкции, проектиране – предлагане на индивидуално конструктивни решения и изпълнение – изграждане на метална конструкция, обшивка с доставка и монтаж на покривни и фасадни термопанели, придружени със стриктен контрол на качеството и сроковете за изпълнение. Разполагаме с необходимото оборудване и квалифицирани служители.