• Име на проекта: Еднофамилна къща

Цялостно изграждане на жилищни сгради – проектиране и изпълнение на изкопни работи, укрепване на изкопи и сгради, кофражни и армировъчни работи, ВиК, ОВИК, покривни работи, фасадни облицовки и окачени фасади, довършителни работи, вертикална планировка или само отделни етапи, съобразено с нуждите на възложителя.
Разполагаме с необходимото оборудване, машини, инструменти и техника от най-високо професионално качество и квалифициран екип.
Всичко това е придружено с безкомпромисно качество на крайния резултат и строго спазване на графика на изпълнение.