Изграден фирмен магазин

В началото на 2021 г. изградихме с метална конструкция и термопанели фирмен магазин на водеща фирма в месопреработвателния бизнес.

Напишете коментар