Фирмата предлага услуги със земекопни машини и транспорт за извозване на земна маса.
Разполагаме с надеждни и съвременни багери:
• Багер товарач „Хидромек“ с челен товарач и хидравличен чук
• Мини челен товарач „Komatsu” 

Предлагаме услуги на територията на Община Севлиево