Техническото оборудване и механизацията на фирма Добрев строй ЕООД осигурява една добра среда за извършване на строителни и строително монтажни работи.

Фирма Добрев строй ЕООД извършва механизирана дейност с камион, багер, боб кат, кран до 3 т. и др. строително транспортни дейности.