Строителна фирма Добрев Строй ЕООД разполага с разнообразен автомобилен парк, който обезпечава изкопните и превозни дейности.