• Име на проекта: Многофамилна къща - кооперация

Многофамилна къща – кооперация на 4 етажа с партерни помещения-магазини.